Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
Na Węgrzech o rozwoju obszarów wiejskich w Europie
9 września 2016
W dniu 9 września 2016 r. prezes TROW wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi... [więcej]
Nowe zasady obrotu ziemią rolną
Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi... [więcej]