Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Prezes TROW członkiem Zarządu Głównego Eko-socjalnego Forum Europy

W dniu 21 marca 2012 r. w Wiedniu Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski został wybrany na kolejną kadencję do Zarządu Głównego Eko-socjalnego Forum Europy (EFE).

EFE to organizacja międzynarodowa powstała w 2003 r. z inicjatywy wielu wybitnych europejskich osobowości, w tym m.in.: Hansa-Dietricha Genschera, Prof. Ulricha von Weizsäckera, Petera Eigena (założyciel Transparency International) Dr. Franza Fischlera (były Komisarz Europejski ds. Rolnictwa), Dr. Josefa Rieglera (były Wicekanclerz Austrii), Prof. Ervina László (Prezes Club of Budapest) oraz Adolfo Pereza Esquivela (laureat pokojowej Nagrody Nobla). Wspólnie z Club of Rome, Global Contract Foundation, Club of Budapest oraz z Transparency International — EFE wspiera idę tzw. "Globalnego Planu Marshalla" w kontekście eko-socjalnej gospodarki rynkowej - również na obszarach wiejskich.

Eko-socjalna gospodarka rynkowa, rozumiana jest jako szereg działań warunkujących równowagę pomiędzy konkurencyjną gospodarką rynkową, sprawiedliwością społeczną i ekologią. Idea ta bazuje na wartościach europejskich w rozumieniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz założeniu, iż gospodarka rynkowa, spójność społeczna i ekologia są - zwłaszcza na obszarach wiejskich — równorzędnymi i nierozerwalnie związanymi elementami zrównoważonego rozwoju.

Działalność EFE koncentruje się więc na minimalizacji negatywnych konsekwencji globalizacji i rewolucji technicznej, które spowodowały,
iż światowy system gospodarczy jest w wielu krajach oderwany od ram narodowych — głównie na obszarach wiejskich. Chodzi przy tym
o narastające problemy społeczne, ekologiczne, zróżnicowaną regionalnie sytuację ekonomiczną oraz aspekty kulturowe.


Dr. Jacek M. Pijanowski — Prezes TROW
oraz Stephan Pernkopf — nowo wybrany Prezes EFE,
po owocnych rozmowach kuluarowych.