Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski — prezes
Adiunkt w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
» biogram
prof. dr hab. inż. Franciszek Woch — wiceprezes
Profesor w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Profesor w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach
» biogram
Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW — wiceprezes
Kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Politechnika Warszawska
» biogram
Dr inż. Małgorzata Akińcza — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
» biogram
Dr inż. Małgorzata Dudzińska — wiceprezes
Adiunkt w Katedrze Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
» biogram
Dr inż. Jan Jadczyszyn
Adiunkt w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
» biogram
Dr inż Przemysław Leń
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
» biogram
Dr inż. Barbara Prus — sekretarz
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
» biogram
Dr Julia Gorzelany — skarbnik
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
» biogram