Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Małopolskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie
chcą makroregionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski południowo-wschodniej

Komisje ds. rolnictwa województw Polski południowo-wschodniej kontynuują prace nad stworzeniem wspólnego stanowiska dotyczącego kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Kolejne spotkanie odbyło się 4 kwietnia w należącym do Uniwersytetu Rolniczego Dworku w podkrakowskich Mydlnikach. Jego uczestnikami byli przedstawiciele sejmikowych komisji rolnictwa oraz izb rolniczych z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Gości przywitał gospodarz konferencji, rektor krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija, który poparł ideę odrębnego makroregionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski południowo-wschodniej. Przypomniał, że wynika to z historycznego ukształtowania się gospodarstw rolnych na ziemiach dawnych zaborów. — Polska jest regionalna i wspólna polityka rolna też powinna być regionalna — podsumował rektor Żmija. Stanowisko to poparł wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. — Mam poczucie, że w Wielkim Tygodniu dokonujemy wielkiej sprawy, która w zasadniczy sposób może zaważyć na rozwoju obszarów wiejskich.


fot. UMWM

Środowe obrady prowadził wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich Bolesław Łączyński i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska. Miały one charakter roboczy i były pokłosiem marcowego spotkania przedstawicieli sejmików i izb rolniczych z Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej w Racławicach. W ich trakcie skrystalizowano stanowisko dotyczące regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski południowo-wschodniej oraz inicjatywy powołania Instytutu ds. Rozwoju i Kształtowania Wsi, który stałby się instrumentem reprezentowania interesów polskich rolników wobec działań urzędników Unii Europejskiej i ministerstwa rolnictwa. Zainteresowanie projektem Instytutu wyraził rektor Żmija oraz reprezentujący na spotkaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prorektor uczelni prof. dr hab. Edward Pałys.

Za swój najważniejszy cel uczestnicy spotkania w Mydlnikach uznali wprowadzenie w obszarze wspólnej polityce rolnej pojęcia gospodarstwa drobnotowarowego oraz stworzenie katalogu działań służących poprawie ich dochodowości.

W ramach wypracowanego stanowiska ustalono, że członkowie komisji ds. rolnictwa oraz izb rolniczych wyłonią przedstawicieli, którzy przedłożą ich ustalenia dotyczące makroregionalnego PROW i Instytutu ds. Rozwoju i Kształtowania Wsi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co ma stać się przyczynkiem dalszych prac i uzgodnień.

Tekst: UMWU