Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Bawaria. Uczyć się od najlepszych

Wspólnie z Bawarią zrealizowany zostanie projekt pn. Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce i Bawarii. Celem projektu jest stworzenie modelowych rozwiązań dotyczących zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich na poziomie subregionalnym w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii.

Realizacja tego celu zostanie osiągnięta na drodze aktywnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy administracją regionalną odpowiedzialną za urządzania rolne w Bawarii i Małopolsce. W ramach projektu nastąpi wspólna identyfikacja problemów w zakresie prawidłowego procesu planowania inwestycji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce, wynikających z uwarunkowań regionalnych, narodowych i europejskich oraz opracowane będą innowacyjne wspólne rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

W rezultacie wypracowane zostaną nowe standardy w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją komplek- sowych urządzeń rolnych w Małopolsce.

Istotnym elementem projektu będzie opracowanie przez ekspertów z Bawarii i Małopolski modelowego programu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich dla wybranych gmin Województwa Małopolskiego.

Projekt zakończy międzynarodowe sympozjum zorganizowane w Krakowie oraz publikacja książkowa prezentująca wyniki projektu.