Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Chinach
17-25 września 2015
Chiny od wielu lat prowadzą aktywną współpracę naukową z krajami europejskimi. W ostatnich latach współpraca ta objęła też zintegrowany rozwój obszarów wiejskich. W dniach 17-25.09.2015 r. prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski wziął udział w podróży studialnej zorganizowanej przez Chińsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Badań nad Urządzeniami Rolnymi i Rozwojem Obszarów Wiejskich oraz Fundację Hanns-Seidel-Stiftung z Monachium.

Centralnym elementem pobytu prezesa Pijanowskiego w Chinach był udział z referatem pt.: "Rozwój obszarów wiejskich i urządzeń rolnych w Polsce" w sympozjum międzynarodowym pn. "Urządzenia rolne i rozwój obszarów wiejskich — perspektywy i wyzwania przyszłości", zorganizowanym w Qingzhou w dniach 20-21.09.2015 przez Centrum Scaleń Gruntów i Rekultywacji w Ministerstwie Ziemi i Zasobów Chin. Konferencję otworzył Wang Shiyuan — Wiceminister Ziemi i Zasobów Chin. Kluczowe referaty Sympozjum wygłosili: Fan Shuyin — Dyrektor Generalny Centrum Scaleń Gruntów i Rekultywacji w Ministerstwie Ziemi i Zasobów Chin oraz Prof. Dr. Holger Magel — honorowy prezydent Światowej Federacji Geodetów oraz Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sympozjum uczestniczyli eksperci z Chin, Holandii, Japonii, Kambodży, Mongolii, Republiki Federalnej Niemiec oraz ONZ.


 

Dr hab. Jacek M. Pijanowski, Jing Wang (dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Technologii Centrum Scaleń Gruntów i Rekultywacji w Ministerstwie Ziemi i Zasobów Chin) oraz Prof. Dr. Holger Magel

W ramach podróży studialnej strona chińska zaprezentowała szereg projektów z zakresu urządzeń rolnych i rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowanych w prowincjach Schandong oraz Hubei. Podczas wizyty w Pekinie zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium naukowe na Renmin University of China, dotyczące wymiany pracowników naukowych oraz wspólnych badań obejmujących rozwój obszarów wiejskich i Landmanagement. Uczestnicy podróży studialnej wzięli też udział we wspólnym seminarium Uniwersytetu Budownictwa i Architektury oraz Ministerstwa Budownictwa, Urbanistyki i Rozwoju Wsi Chin. W ramach seminarium omawiano propozycje wspólnych prac badawczo wdrożeniowych — głównie z zakresu odnowy i rozwoju wsi.

Sympozjum i podróż studialna były okazją do nawiązania wielu kontaktów naukowych pomiędzy uczestnikami. Eksperci zagraniczni wyrazili chęć odwiedzenia Polski oraz publikowania w czasopiśmie naukowym Geomatics, Landmanagement and Landscape.

Prezentacja — [pobierz]


Pozostałe zdjęcia (fot. J. Pijanowski):