Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Delegacja Województwa Małopolskiego w Turyngii

W dniach 25.-26.04.2012 r. Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski wziął udział w oficjalnej delegacji Województwa Małopolskiego do Turyngii, pod przewodnictwem dr Stanisława Sorysa — Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem rozmów były takie kwestie jak: przyszły Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, sposoby realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w ramach urządzeń rolnych oraz urządzenia rolne na terenach winnic.

Delegacje podejmował Jürgen Reinholz — Minister Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii oraz Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne — Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Leśnictwa w tym Ministerstwie.

Rozmawiano również na temat koniecznych zmian legislacyjnych w zakresie scaleń gruntów w Polsce. Ważnym argumentem mogą tu być wyniki wspólnego projektu pn. "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce", w ramach którego realizowany jest "Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gruntów rolnych i leśnych oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)".