Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Konferencje

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
6 grudnia 2018 r., Warszawa

Konferencja "Współczesne Trendy w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami" to konferencja krajowa organizowana przez Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współudziale Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 6 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce oraz na świecie w zakresie szeroko pojętego katastru i gospodarki nieruchomościami.

Więcej na stronie internetowej: www.zkign.gik.pw.edu.pl

Do pobrania:
Komunikat nr 2 zawierający informacje o konferencji
Karta zgłoszenia udziału w konferencji
Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych
25-26 października 2018 r., Jarosław
W dniach 25-26 października 2018 r. w PWSTE w Jarosławiu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych" organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu wraz z Politechniką Rzeszowską, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem w Oradea, Politechniką Narodową w Atenach, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej na stronie internetowej: konferencja.pwste.edu.pl

Baltic Surveying '18
24-26 września 2018 r., Olsztyn

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Baltic Surveying '18" organizowana w dniach 24-26 września 2018 r. w Olsztynie przez Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Geodezji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania i ochrony przestrzeni oraz aktualnych problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, użytkowaniem gruntów, rozwojem obszarów wiejskich, a także katastrem, geodezją, kartografią, teledetekcją itp. Przedmiotem dyskusji były również problemy związane z poprawą edukacji w zakresie gospodarowania gruntami i kształtowania struktur przestrzennych.

Więcej na stronie internetowej: balticsurveying.eu

Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami
6-8 czerwca 2018 r., Janów Lubelski
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna pt. "Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami", odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim.

Konferencja organizowana była przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrę Geodezji Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej oddział w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki nieruchomościami, geodezyjnego projektowania przestrzeni wiejskiej, katastru nieruchomości, geoinformatyki, fotogrametrii i teledetekcji, planowania przestrzennego, nowoczesnych technik i technologii w pomiarach geodezyjnych jak również inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich.

Więcej na stronie internetowej: konferencja.innowacje.uplublin.pl

Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości — ujęcie interdyscyplinarne
25-26 września 2017 r., Wrocław
Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

Więcej na stronie internetowej konferencji: konferencjagp2017.up.wroc.pl

Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki
7-9 czerwca 2017 r., Kamionka
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki"

Konferencja poświęcona była innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kartograficznym stosowanym w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji była prezentacja nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju i z zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany był nie tylko do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: konferencja.wsie.edu.pl

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej
24 marca 2017 r., Kraków
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowały II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA, której myślą przewodnią w roku 2017 było: "Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej".

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii oraz inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej. Program konferencji...

Strona internetowa konferencji: www.pte.egeolab.pl

Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich
20-22 czerwca 2016
W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się XX jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich", której tematem przewodnim był: Rozwój obszarów wiejskich — stan obecny i perspektywy... [więcej]
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych
dziedzinach gospodarki"
Kamionka k. Rzeszowa, 8-10 czerwca 2016
W czerwcu 2016 roku odbyła się siódma już edycja cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pn. "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie.

Konferencja miała miejsce w jednym z najpiękniejszych rustykalnych ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych południowo-wschodniej Polski — w folwarku Cyziówka w Kamionce.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej — www.konferencja.wsie.edu.pl
Współczesne problemy w geodezji i inżynierii środowiska
Lublin-Urszulin, 19-21 maja 2016
W dniach 19-21 maja 2016 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Współczesne problemy w geodezji i inżynierii środowiska" połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo, Lublin-Urszulin.
Komunikat — [pobierz]
Konferencja pt. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich...
30 października 2015
W dniach 3-4 listopada 2015 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję pt. "Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi". Konferencja odbędzie się w Centrali Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci, w tym roli brokerów innowacji w organizacji grup operacyjnych, przedstawienie możliwości finansowania wdrażania innowacji w ramach działania "Współpraca" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 oraz umożliwienie transferu wiedzy i innowacji poprzez przedstawienie przykładów innowacyjnych projektów, technologii i badań w rolnictwie.

Program konferencji — [pobierz]

Konferencja pt. Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki
12 czerwca 2015
W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", organizowana przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach oraz Politechnikę Lwowską. Miejscem konferencji był Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Cyziówka" w Kamionce. Przybyłych gości uroczyście powitał i dokonał otwarcia konferencji Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie — prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski. Następnie przekazał głos prof. dr hab inż. Karolowi Nodze, Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji, który zapowiedział sesje referatowe.

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z 13 uczelni z kraju i z zagranicy. Konferencję. Obecni byli m.in. prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Pani dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich; Pani doc. dr inż. Rusłana Taratula, kierownik Katedry Katastru, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach; Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Pan prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej; Pan dr hab. inż. Kazimiera Bęcek, prof. Uniwersytetu Brunei Darussalam; Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH w Krakowie, kierownik Katedry Geomatyki, Redaktor Naczelny Wydawnictwa GAEE, Pan doc. dr inż. Paweł Kołodziej, kierownik Katedry Geodezji, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, Pan dr hab. inż. Jacek Pijanowski, Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fotorelacja z konferencji — [pobierz]

Konferencja pt. Możliwości wprowadzenia paradygmatu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
21 maja 2015
W dniu 21 maja 2015 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: "Możliwości wprowadzenia paradygmatu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce". Patronatem honorowym konferencję objęli: dr Marek Sawicki — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Marek Sowa — Marszałek Województwa Małopolskiego, Helmut Brunner — Minister Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii, prof. dr hab. Włodzimierz Sady — Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski — Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków. Współorganizatorem konferencji tradycyjnie było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program konferencji — [pobierz]

Konferencja poświęcona była w całości realizowanemu projektowi Województwa Małopolskiego i Bawarii pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii". Konferencja zgromadziła blisko 180 uczestników z Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Austrii.

W dniu 22 maja 2015 roku, w drugim dniu konferencji odbyła się prezentacja wyników projektu w miejscu realizacji projektu pilotażowego — sołectwie Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie) połączona z zebraniem wiejskim.

Badania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2015
13-15 maja 2015
Łotewski Uniwersytet Rolniczy
Łotewski Uniwersytet Rolniczy zorganizował Międzynarodową Konferencję "Badania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2015", która odbyła się w dniach 13-15 maja 2015 r.

 

Obszary tematyczne konferencji:
nauki rolnicze (uprawy roślin, hodowla zwierząt);
technika rolnicza;
technika obszarów wiejskich;
inżynieria środowiska i architektura krajobrazu;
gospodarka wodna;
weterynaria;
nauka o żywności;
leśnictwo i obróbka drewna;
ekonomia (ekonomia agrarna, rozwój regionalny, planowanie przestrzenne);
technologie informacyjne i komunikacyjne;
edukacja.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: www2.llu.lv

Aktualne trendy rozwoju regionalnego
6 marca 2015
Aktualne trendy rozwoju regionalnego
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zaprasza na I Międzynarodową Konferencję Naukową nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego" organizowaną w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA... [więcej]
Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
27 listopada 2014
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej gościł 27 listopada 2014 r. uczestników Konferencji Naukowej "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami". W ramach konferencji odbyły się trzy sesje naukowe oraz sesja posterowa. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja rozpocznie cykl krajowych konferencji naukowych — obejmujących tematykę aktualnego rozwoju systemów katastralnych w Polsce i na świecie, doskonalenia procedur gospodarowania nieruchomościami oraz współczesnych trendów w procedurach realizacji scaleń i wymian gruntów, w tym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Patronat Medialny nad Konferencją objęły: redakcja czasopisma Przegląd Geodezyjny, GEODETA, Arcana GIS oraz Nowa Geodezja w Praktyce.fot. Grzegorz Banaszek

Materiały konferencyjne — [więcej]

Artykuł Roberta Łuczyńskiego pt. "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami" — [więcej]
VIII Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca rozwoju obszarów wiejskich
25 września 2014
W dniu 25 września 2014 r. odbyła się VIII już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich oficjalnym współorganizatorem konferencji było TROW.
Tematem przewodnim konferencji były wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

Tegoroczną konferencję zaszczycili prominentni działacze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z Europy zachodniej, na czele z Panem Profesorem Holgerem Magelem z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Pan Profesor Magel jest Honorowym Prezesem Światowej Federacji Geodetów FIG oraz Rzecznikiem Grupy Roboczej Akademii Obszarów Wiejskich Republiki Federalnej Niemiec.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Do pobrania: Program[pobierz]
Prezentacje
 
— Prof. Dr. Holger Magel — [więcej]
— Dr Stanisław Sorys — [więcej]
— Prof. Dr. Walter Seher — [więcej]
— Paweł Ściański — [więcej]
— Robert Pajkert — [więcej]
— Andrzej Figas, Adam Banasiak i Jarosław Duch — [więcej]
— Bronisław Ścigaj i dr Przemysław Zaleski — [więcej]
Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich
4-5 września 2014
W dniach 4-5 września odbyła się w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) XIX cykliczna konferencja naukowa NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA OBSZARÓW WIEJSKICH — na temat: "KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH CENNYCH EKOLOGICZNIE"... [więcej]Prezentacje:
— Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Jeziorany — [więcej]
— Ocena mierników stosowanych do określania zapotrzebowania na zabiegi urządzenioworolne — [więcej]
— Zabytkowe aleje przydrożne gminy wiejskij Ostróda w percepcji dynamicznej uczestnika ruchu drogowego — [więcej]
— Przyszłość obszarów wiejskich Warmii i Mazur — [więcej]
— Przestrzeń przywodna jako obszar szczególnego użytkowania na przykładzie jeziora Długie w Olsztynie — [więcej]
— Potencjalne zagrożenie degradacją dróg gruntowych na terenach rolniczych i pilność ich utwardzania — [więcej]
— Dane wyjściowe do programów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich — [więcej]
— Analiza i ocena wpływu obszarów inwestycyjnych dla wybranych wskaźników na przykładzie gminy — [więcej]
— Proces scalenia gruntów na obszarach cennych ekologicznie w ujęciu rozwoju obszarów wiejskich — [więcej]
— Nowoczesne technologie w zarządzaniu nawodnieniami rolniczymi na przykładzie systemu ENORASIS... — [więcej]
— Scalanie gruntów w Polsce na obszarach prawnie chronionych — [więcej]
— Zadrzewienia — narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych — [więcej]

Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki
28-30 maja 2014
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie planuje zorganizowanie w dniach 28-30 maja 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym CYZIÓWKA w Kamionce zorganizowanie V międzynarodowej konferencji nauko- wej pod tytułem:
Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Tematyka konferencji poświęcona będzie innowacyjnym technologiom geodezyjnym stosowanym w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie technologii geodezyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w pracach inżynierskich. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, pracodawców branż inżynieryjnych — przede wszystkim geodezji, budownictwa, architektury, planowania przestrzennego i administracji samorządowej.

WSI-E zaprasza wszystkich zajmujących się tematyką związaną z:
— geodezją inżynieryjną,
— fotogrametrią i teledetekcją,
— nowoczesną techniką pomiarową,
— katastrem nieruchomości,
— planowaniem przestrzennym,
— scaleniem i wymianą gruntów,
— wyceną nieruchomości.

Prezentowane prace zostaną opublikowane w poniższych wydawnictwach naukowych:
— Przeglądzie Geodezyjnym,
— Geomatics and Environmental Engineering, www.gaee.agh.edu.pl
— Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, www.infraeco.pl

Będzie to również okazja do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących rozwojowi geodezji w regionie. W tym celu do udziału w konferencji zostaną zaproszone również wiodące firmy z branży geodezyjnej z całej Polski.

VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca urządzeń rolnych
20 listopada 2012
W dniu 20 listopada br. odbyła się VI już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca urządzeń rolnych. Podobnie jak w poprzednich latach oficjalnym współorganizatorem konferencji był TROW. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. Na konferencji przedstawione zostały referaty ekspertów z Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec prezentujące wyniki wspólnych działań projektowych przeprowadzonych na terenie Małopolski w celu wypracowania modelowych rozwiązań i podwalin praktycznych, ukazujących możliwy kierunek nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W podsumowaniu konferencji powołano Komisję Wnioskową, której przewodniczącą została Pani Prof. dr hab. Urszula Litwin — Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TROW.

Do pobrania: [Program]

Prezentowane referaty:
1. Stanisław Sorys [pobierz]
2. Karl-Friedrich Thöne [pobierz]
3. Gustaw Korta [pobierz]
4. Jacek Pijanowski [pobierz]
5. Heiko Ender [pobierz]
6. Rainer Franke [pobierz]
7. Jerzy Kozłowski [pobierz]
8. Franciszek Woch [pobierz]
  

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ — XVIII ogólnopolska Konferencja z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich"
12-14 września 2012
W dniach 12-14.09.2012 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej), Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Oddział Wrocław), Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich organizują 18 już konferencję z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich. Tematem przewodnim tej edycji konferencji będzie szeroko rozumiane kształtowanie przestrzeni wiejskiej.

» Nowe tendencje w teorii i praktyce
urządzania terenów wiejskich [pobierz komunikat]
» Karta zgłoszenia [pobierz]
III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Rola geodezji w przebudowie struktury przestrzennej obszarów
wiejskich w Polsce"
23-25 maja 2012
Katedra Geodezji i Obrotu Nieruchomościami Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą Rzeszowie w dniach 23-25 maja 2012 zorganizowała III MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ z cyklu "Rola geodezji w prze- budowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce".
Konferencja poświęcona była zagadnieniom rozwoju obszarów wiejskich przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu środowiska.

Zaproszone zostały osoby zajmujące się tematyką związaną z:
— geodezją inżynieryjną, fotogrametrią i teledetekcją,
— nowoczesną technikę pomiarową, katastrem nieruchomości,
— planowaniem przestrzennym, scaleniem i wymiana gruntów,
— wyceną nieruchomości.
» III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA — komunikat [pobierz]
» Karta zgłoszenia [pobierz]
» Wymogi redakcyjne i inne [pobierz]
14. Monachijskie Dni Gospodarki Gruntami i Rozwoju Obszarów Wiejskich
12-13 marzec 2012
W dniach 12-13 marca Monachijskie Dni Gospodarki Gruntami i Rozwoju Obszarów Wiejskich już po raz 14 zgromadziły najwybitniejszych europejskich ekspertów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Tematem przewodnim konferencji było "Zaangażowanie obywatelskie w gminach wiejskich — pomiędzy życzeniami a rzeczywistością".


Tegoroczna konferencja współorganizowana była przez Uniwersytet Techniczny w Monachium, Fundację Hanns-Seidel oraz ARGE-
Landentwicklung.

» Karta zgłoszeniowa (do wypełnienia online: [wypełnij])
» Program [pobierz]
Mądry Polak przed szkodą — w sprawie powodzi...
23 listopada 2011
Problematyka ochrony przeciwpowodziowej stała się w ostatnich latach w Polsce jednym z najważniejszych wyzwań
dla samorządów szczebla regionalnego. Małopolska nadała temu wyzwaniu szczególną wagę... [więcej]
V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów
14 września 2011
14 września 2011 r. odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów, pn. "Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów
w Polsce"... [więcej]