Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Minister Rolnictwa Turyngii wspiera wdrożenia modelowego projektu urządzania obszarów wiejskich w gminie Żabno

W dniach 14-16 lipca 2013 r. Małopolskę odwiedziła delegacja z Turyngii wraz z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Landu Turyngii — Jürgenem Reinholzem. W Urzędzie Marszałkowskim z gośćmi spotkał się Członek Zarządu Województwa Małopolskiego — dr Stanisław Sorys. Minister Reinholz przyjechał do Małopolski w celu dalszego pogłębiania istniejącej od 2005 roku współpracy w zakresie Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Województwo Małopolskie i Kraj Związkowy Turyngii zrealizowały w ramach tej współpracy w latach 2011-2012 projekt pod nazwą "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce". To najważniejsza inicjatywa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w ramach których pracownicy Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w Meiningen opracowali modelowe opracowanie: "Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)" — [Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)].

Opracowany ZPROW obejmuje modelowe rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, w tym odnowy wsi, problemów rozdrobnienia własności gruntów, braku infrastruktury, problemów z podtopieniami oraz podniesienie walorów środowiska naturalnego i krajobrazu. Projekt ten wspiera Zarząd Województwa Małopolskiego, próbując zaszczepić na gruncie polskim modelowe rozwiązania niemieckie. Pomóc temu mają również środki finansowe z Unii Europejskiej, które wspomogą osiągnięcie celu.


Zdjęcia: UMWM, TMLFUN, Miasto i Gmina Żabno

Podczas wizyty Ministra omówione zostały założenia wdrożenia projektu w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. W spotkaniach, obok gości z Turyngii i Władz Małopolski udział wzięli m.in.: Jan Grabski — Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz-Dtarosta Powiatu Tarnowskiego, Gustaw Korta — Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Stanisław Kusior — Burmistrz Miasta i Gminy Żabno oraz dr Jacek M. Pijanowski — Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto plany działań pomiędzy naszym województwem a Krajem Związkowym Turyngii zakładają m.in. współpracę w ramach programu LEADER oraz kontynuację rozpoczętej w 2005 roku współpracy administracji odpowiedzialnej za rozwój obszarów wiejskich. Planowane jest także włączenie do realizacji zadań Związku ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Turyngii.

Program pobytu Ministra wraz z Delegacją w Małopolsce — [pobierz]


Zdjęcia: UMWM, TMLFUN, Miasto i Gmina Żabno