Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Prezes TROW wyróżniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 września 2015
W dniu 10 września 2015 roku prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski otrzymał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa". Wręczenie odznak odbyło się w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych pn. "Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej".

Jak podkreślano, odznaczony od wielu lat prowadzi innowacyjne interdyscyplinarne badania z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych, które - jak uznano - stanowią istotny wkład w rozwój nauk rolniczych. Tematyka tych badań leży na styku przemian strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich, geodezji rolnej i gospodarki przestrzennej a także gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 120 publikacji krajowych i zagranicznych (indywidualnych oraz współautorskich) oraz ponad 50 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Był kierownikiem 8 międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi Austrii, Chin, Czech, Holandii, Japonii, Kambodży, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Węgier, Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Słowenii. Pełni funkcję członka zarządu Forum Eko-socjalnego Europy (Ökosoziales Forum Europa) z siedzibą w Wiedniu.

Prezes TROW wygłosił podczas kongresu referat pt. "Tradycyjne i nowe funkcje obszarów wiejskich w rozwoju kraju", przygotowany wspólnie z prof. dr hab. inż. Urszulą Litwin — przewodniczącą Komisji Rewizyjnej TROW.

Prezentacja — [pobierz]