Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Seminaria

Międzynarodowe seminarium nt. "Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej"
20 listopada 2015
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich TROW oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował Międzynarodowe Seminarium nt. "Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej", które odbyło się 20 listopada 2015 r. w Rzeszowie. Wśród uczestników konferencji dominowali przedstawiciele urzędów gmin i powiatów, a także dyrektorzy Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych Wzięli w niej udział także przedstawiciele polskich, ukraińskich i białoruskich uczelni wyższych.

Wątkiem przewodnim międzynarodowej konferencji był proces scalenie gruntów pod kątem szansy na rozwój rolnictwa w Polsce południowo-wschodniej. Seminarium rozpoczął prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski witając zebranych gości. Następnie przemówił prof. dr hab. inż. Karol Noga podkreślając ogromną wagę prac scaleniowych gruntów. Jako kolejny zabrał głos dr hab. inż. Jacek Pijanowski — prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich TROW.


Pierwsza fotografia od lewej: prof. dr hab. inż. Karol Noga, dr hab. inż. Jacek Pijanowski, mgr Mariusz Bednarz, dr inż. Przemysław Leń

W dniu seminarium została podjęta uchwała o utworzeniu oddziału terenowego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rzeszowie, której prezesem został dr inż. Przemysław Leń.

» Program semianrium [pobierz]
» Fotorelacja z konferencji: http://wsie.edu.pl/seminarium-naukowe-20-11-2015r/
Prezentacje
Rozwój obszarów wiejskich w polsce w aspekcie polityki rolnej — [pobierz]
Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu — [pobierz]
Nowe możliwości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie PROW 2014-2020 — [pobierz]
Prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w ostatnim 20 leciu w Polsce Południowo-Wschodniej — [pobierz]
Scalanie gruntów w województwie podkarpackim z udziałem środków Unii Europejskiej — [pobierz]
Zadania Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w pracach scalenia gruntów — [pobierz]
Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu brzozowskiego — [pobierz]
Określenie pilności potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów podzielonych autostradą — [pobierz]
Scalenia gruntów w powiecie przeworskim — [pobierz]
Międzynarodowe seminarium nt. "Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej"
20 listopada 2015
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich TROW oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zapraszają na międzynarodowe seminarium nt. "Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej", które odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Rzeszowie.
» Program semianrium [pobierz]
XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze nt. "Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej"
21-22 czerwca 2012
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz ze współorga- nizatorami ma zaszczyt zaprosić na XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze nt. "Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej", które odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2012 r. w Ełku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie komunikatu zainteresowanym osobom.
Przewodniczący Rady Programowej — prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego — dr inż. Krystyna Kurowska tel. 89 523 42 81, krystyna.kurowska@uwm.edu.pl

» Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej [pobierz komunikat]
Naukowo o rozwoju obszarów wiejskich
3 lutego 2012
3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości integracji badań naukowych
z zakresu szeroko pojętego urządzania obszarów wiejskich w Polsce. ... [więcej]