Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Naukowo o rozwoju obszarów wiejskich

3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości integracji badań naukowych z zakresu szeroko pojętego urządzania obszarów wiejskich w Polsce. Ponadto na seminarium przedstawione zostały wyniki zrealizowanego w KGRKiF projektu pn.: "Opracowanie zintegrowanego systemu ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego i antropogenicznego na przykładzie wybranych gmin Polski południowej".

Seminarium otworzyła prof. Urszula Litwin — kierownik KGRKiF UR Kraków, witając przybyłych gości oraz prezentując profil naukowy katedry i jej pracowników. Następnie głos zabrał prof. Wojciech Wilkowski — kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej (PW). W swoim wystąpieniu mówił m.in. o możliwości współpracy naukowej UR Kraków i PW w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócił również uwagę na potrzebę czerpania z dobrych rozwiązań praktycznych z zakresu realizacji prac urządzeniowo-rolnych stosowanych w Republice Federalnej Niemiec (głównie Bawarii). Prof. Marcin Barlik — kierownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej PW przedstawił zagadnienia związane z uzyskiwaniem stopni naukowych w obszarze nauk technicznych. Poinformował również zebranych o planowanych zmianach w Komitecie Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Prof. nadzw. dr hab. inż. Franciszek Woch - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, przedstawił natomiast referat dotyczący aktualnych problemów strukturalnych obszarów wiejskich w Polsce oraz potrzeb prac scaleniowych. Wskazał również na potrzebę koordynacji scaleń gruntów z melioracjami wodnymi oraz odnową wsi. Pierwszą część seminarium zamknął referat dr Jacka M. Pijanowskiego z KGRKiF UR Kraków pt. "Aktualne wyzwania Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich". Jako prezes TROW zaapelował o zacieśnienie współpracy naukowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy o środkami naukowymi w Polsce oraz o próbę wspólnego wypracowania specjalizacji poszczególnych ośrodków w tym zakresie.

W drugiej części seminarium pracownicy KGRKiF UR Kraków zaprezentowali krótkie referaty prezentujące ich działalność naukową. Trzecią części seminarium stanowiła dyskusja, którą rozpoczął prof. Wojciech Wilkowski. Zwrócił on uwagę, iż w ramach PAN powstanie jednostka zajmująca się tzw. "Inżynieria przestrzenną", obejmująca m.in. zagadnienia związane z urządzaniem obszarów wiejskich. Następnie rozpoczął dyskusję dotyczącą potrzebnych zmian legislacyjnych dotyczących urządzania obszarów wiejskich. Prof. Franciszek Woch poinformował o bieżących "wyzwaniach chwili" w tym zakresie. Dr Jacek M. Pijanowski natomiast przedstawił stanowisko, iż sytuacja wymaga stosowania metody 'małych kroków', czyli stopniowej nowelizacji obowiązującej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Dr hab. Katarzyna Sobolewska-Mikulska zaapelowała o prawne usankcjonowanie przyrodniczo-krajobrazowych aspektów urządzeń rolnych. Jako dobry wzorzec w tym zakresie wskazała doświadczenia holenderskie.

Konkludując należy stwierdzić, iż pomiędzy Politechnika Warszawską a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie zrodziła się wieź i potrzeba aktywnej współpracy naukowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uczelnie te skupiają jedne z najwybitniejszych w Polsce autorytetów zagadnienia co pozwala na pozytywnie spojrzenie na przyszłość.