Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
II Konferencja Naukowo-Technicznej "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji"
22-24 maja 2017 r. Lublin – Białka – Urszulin
W dniach 22-24.05.2017 r. odbyła się II konferencja naukowo-techniczna pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji", którą zainaugurował Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Honorowy patronat nad konferencją sprawował JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego — Sławomir Sosnowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie — Beata Sielewicz, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego — Jarosław Szymański, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Oddział w Lublinie — Marek Kłopotek.

Organizatorami konferencji były: Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Poleski Park Narodowy, Powiat Parczewski, Gmina Dębowa Kłoda, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie. Podczas obrad dyskutowano na temat: ochrony i kształtowania zasobów wodnych na terenach wiejskich, innowacyjnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, jak również kształtowania przestrzeni wiejskiej, rozwoju systemów katastralnych, gospodarki nieruchomościami, innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji i kartografii.

W pierwszym dniu konferencji (22.05.2017 r.) odbyły się dwie sesje plenarne: jedna poświęcona zagadnieniom ochrony i kształtowania środowiska, zaś druga tematyce z zakresu geodezji i kartografii. Podczas tych sesji wygłoszono 8 referatów.

W drugim dniu konferencji (23.05.2017 r.) odbyły się cztery sesje referatowe, podzielone tematycznie na wspomniane wyżej zagadnienia. Podczas tych sesji wygłoszono 22 referaty, poświęcone ochronie i kształtowaniu środowiska oraz 20 referatów związanych z geodezją i kartografią. W tym dniu, między sesjami referatowymi, odbyła się także sesja posterowa, w czasie której zaprezentowano 40 prac w formie plakatów, podejmujących wyżej wymienione zagadnienia. Zwieńczeniem dnia było wprowadzenie do sesji terenowej pt. "Walory przyrodnicze i funkcjonowanie Poleskiego Parku Narodowego".

Trzeciego dnia konferencji (24.05.2017 r.) na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyła się sesja terenowa.

W konferencji uczestniczyło 127 osób z różnych ośrodków akademickich z terenu całej Polski, zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi zastosowania innowacyjnych technologii w inżynierii kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii. W ramach konferencji swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: Marszałka Województwa Lubelskiego, Powiatu Parczewskiego, Gminy Dębowa Kłoda, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Oddział w Lublinie.

Fotorelacja z konferencji — konferencja.innowacje.uplublin.pl