Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Walne Zgromadzenie Członków TROW

13 września 2011 r. w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
ul. Balicka 253c (aula 112) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TROW.

Obrady rozpoczęły się o godz.12:00 i objęły:
— sprawozdanie z działalności TROW;
— referat programowy;
— podjęcie uchwał m.in. w sprawach wznowienia wydawnictwa TROW, wysokości składek, Rady Programowej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
— omówienie spraw bieżących w tym m.in. portalu internetowego TROW i nowego logotypu;
— wolne wnioski i dyskusję.

Obrady zakończono o godzinie 16.00. Zaproszenie do pobrania.

 

Aktualne wyzwania dla Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, referat programowy [pobierz]
Sprawozdanie z działalności TROW za okres lipiec 2009 — sierpień 2011 [pobierz]