Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Rozwijamy współpracę międzynarodową

W dniach 10-11 listopada 2011 r. Turyngię odwiedzili Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski oraz Wiceprezes — Prof. Franciszek Woch. Głównym przedmiotem wizyty był udział w ustaleniach dotyczących realizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Turyngię projektu pn.: "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce". Celem projektu jest stworzenie modelowych rozwiązań dotyczących skuteczności działań związanych z urządzaniem obszarów wiejskich.

Ponadto w trakcie ustaleń dokonano ustaleń z Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne — Prezesem Niemieckiego Związku Geodezyjnego, dotyczących przyszłej współpracy Związku z TROW.