Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej

Ciekawe wydawnictwa krajowe

Dziennik Ustaw
Warszawa 2015
Przewodnik po portalu PROW
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[pobierz] (0,7 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Puławy 2014
#
Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest kompleksowa ocena wpływu realizacji zapisów projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (PROW 2014-2020) na poszczególne elementy środowiska. Oceniono również możliwość występowania oddziaływań skumulowanych oraz zastosowania rozwiązań alternatywnych i ewentualnych działań kompensacyjnych.

Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach umowy nr 823/13. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

[pobierz] (1,5 MB)
Przewodnik po portalu PROW
PROW 2014-2020
Przewodnik po portalu PROW
Przewodnik zawiera krótki opis wszystkich regularnie uaktualnianych funkcji i treści portalu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, aby ułatwić użytkownikowi szybkie wyszukanie wybranych treści.

[pobierz] (2 MB)
Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski
Luty 2013
Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wydało książkę dr Zofii Sawickiej "Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski". Publikacja opisuje sześćdziesięcioletnie doświadczenia Bawarii w stymulowaniu rozwoju wsi i rolnictwa, odnosząc je do dzisiejszej sytuacji małopolskich obszarów wiejskich. W książce szeroko omówione są zagadnienia związane z przekształcaniem rozdrobnionej struktury agrarnej, wspieraniem zrzeszeń rolniczych, rozwojem gospodarstw dwuzawodowych i programami odnowy wsi, w których realizacji Bawaria ma wieloletnie doświadczenie. Przedstawiona analiza rozwoju bawarskich obszarów wiejskich pomaga krytycznie, ale i konstruktywnie spojrzeć na dzisiejszą sytuację polskiej wsi i rolnictwa.

Więcej informacji o książce znajdą Państwo na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego: www.wz.uw.edu.plPlan urządzeniowo-rolny
Gminy Niegosławice [pobierz] (10 MB)

Plan urządzeniowo-rolny

  Plan urządzeniowo-rolny
Gminy Sędziejowice [pobierz] (9 MB)

Plan urządzeniowo-rolny

   
Scalanie gruntów
PROW 2007-2013 [pobierz] (4 MB)

Plan urządzeniowo-rolny