Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej

Ciekawe wydawnictwa zagraniczne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Grudzień 2013
Przewodnik po portalu PROW
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

[pobierz] (2,2 MB)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Grudzień 2013
Przewodnik po portalu PROW
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego...

[pobierz] (1,5 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 17, zima 2013
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Rolnictwo rodzinne.[pobierz] (6,5 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 16, lato 2013
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Transfer wiedzy i innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich.[pobierz] (3,5 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 15, wiosna 2013
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska przy uzyciu polityki rozwoju obszarów wiejskich.[pobierz] (4 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 14, zima 2012
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Sieci i tworzenie sieci kontaktów w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.[pobierz] (12 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 13, jesień 2012
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny przeznaczony dla wszystkich interesariuszy ENRD. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich; Nowe możliwości walki z kryzysem gospodarczym.[pobierz] (5 MB)
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Nr 1, październik 2009
Przegląd Obszarów Wiejskich UE
Przegląd Obszarów Wiejskich UE (EU Rural Review) to tematyczny magazyn informacyjny przeznaczony dla wszystkich interesariuszy ENRD. Na swoich łamach prezentuje liczne przykłady wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Magazyn jest dostępny w sześciu wersjach językowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i polskiej), w formie drukowanej i elektronicznej.

W numerze: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.[pobierz] (5,5 MB)


Ländliche Entwicklung in Bayern [pobierz] (7 MB)

Ländliche Entwicklung in Bayern

  Bericht zur Landentwicklung 2013 [pobierz] (6 MB)

Bericht zur Landentwicklung 2013