Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii". Wolne Państwo Bawaria to największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, przywiązujący bardzo dużą wagę do właściwego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Bawaria stanowi bez wątpienia ważny unijny region innowacji w zakresie urządzania obszarów wiejskich — głównie poprzez stosowanie zaawansowanych metod partycypacji społecznej i szerokich działań pozarolniczych. Obok krajów takich jak Holandia czy Francja, to właśnie RFN — w tym głównie Bawaria — jest wzorcowym przykładem właściwego programowania procesów rozwojowych na obszarach wiejskich dla przygotowania struktur przestrzennych, odpowiadających za przyjęte przemiany społeczno-gospodarcze na tych obszarach.

W ramach projektu nastąpi wspólna identyfikacja zagrożeń prawidłowego modelu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich — w tym głównie odnowy wsi, ochrony przeciwpowodziowej i prac scaleniowych, wynikających z uwarunkowań regionalnych, narodowych i europejskich. W rezultacie, wypracowany zostanie nowy ponadregionalny standard zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich (w tym urządzeń rolnych) uwzględniający interesy rozwoju regionalnego. Podstawą do tego będzie opracowany przez ekspertów z Bawarii i Małopolski modelowy "Program Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich" dla sołectw Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna leżących w małopolskiej Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Partnerami projektu są:
  • Województwo Małopolskie (Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego);
  • Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii;
  • Związek Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii;
  • Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska.

Ponadto w projekcie udział wezmą cenieni eksperci z Polski i Republiki Federalnej Niemiec.