Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Wybór nowych władz TROW

Podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybrano na nim nowe władze Towarzystwa, w składzie:

Dr inż. Jacek Pijanowski — prezes Zarządu; adiunkt w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dr inż. Małgorzata Akińcza — wiceprezes; adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dr inż. Małgorzata Dudzińska — wiceprezes; adiunkt w Katedrze Geodezji Rolnej i Katastru Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska — wiceprezes; adiunkt w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Dr hab. inż. Franciszek Woch, prof. UJK — wiceprezes; docent w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prezes TROW powołał Panią dr inż. Barbara Prus na Sekretarza Towarzystwa oraz Panią dr inż. Julję Gorzelany-Plesińską na Skarbnika TROW (Katera Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolnych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).