Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego
dotycząca scaleń gruntów

14 września 2011 r. odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie V Międzynarodowa Konfe- rencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów, pn. "Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów
w Polsce".

Na konferencji zaprezentowane zostały systemy organizacyjne urządzeń rolnych
w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec. Referaty zaprezentowali wybitni specjaliści
z Kantonu Graubünden, Bawaria i Turyngii.
Konferencję patronatem honorowym objęli: Marek Sawicki — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Marek Sowa — Marszałek Województwa Małopolskiego oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — prof. dr hab. Janusz Żmija.

TROW po raz pierwszy jest współorganizatorem tego prestiżowego wydarzenia, kontynuowanego od 2007 roku.

Formularz zgłoszeniowy
Program konferencji