Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Europejskie wzorce
kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

Celem konferencji było ukazanie metodyki urządzania obszarów wiejskich Szwajcarii, Bawarii i Turyngii. "Kręgosłupem" urządzania obszarów wiejskich w tych krajach jest zawsze scalenie gruntów.

Zagadnienia te przedstawili:
1. Pan Jörg AMSLER — Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, Federalne Ministerstwo Rolnictwa Szwajcarii
2. Pan Maximilian GEIERHOS — Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii
3. Pan Dr. Karl-Friedrich THÖNE — Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Turyngii
4. Pan Peter DÜRST — Dyrektor Biura Rozwoju Aglomeracji Chur, Kanton Graubünden.

Podczas konferencji przedstawione zostały również ciekawe referaty prezentujące zagadnienia związane z urządzaniem obszarów wiejskich w Polsce przez następujące osoby:
1. Pan Jerzy KOZŁOWSKI — Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP
2. Pan Prof. Karol NOGA — Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
3. Pan Robert PAJKERT — Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
4. Pan Prof. dr Franciszek WOCH — Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach