Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Posiedzenie Zarządu Głównego TROW

W dniu rozpoczęcia polskiej prezydencji Polski w UE obradował Zarząd Główny TROW. Najważniejsze ustalenia dotyczyły aktywnego włączenia się Towarzystwa w trwającą dyskusję nad budżetem PROW na lata 2014-2020 oraz zacieśniania współpracy polskich jednostek naukowych w ramach wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Omawiano również założenia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków TROW, które odbędzie się w Krakowie w dniu 13 września 2011 r.