Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Scalenia gruntów instrumentem ochrony przed powodzią

Scalenia gruntów instrumentem ochrony przed powodzią

Urządzanie obszarów wiejskich w Turyngii a ochrona przed powodzią

Johannes Drissen — Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Klimatu;
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii
Przykład scalenia gruntów na potrzeby ochrony przed powodzią
w miejscowości Ebertshausen (gmina Bernshausen, Turyngia)

Knut Rommel — Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych w Meiningen (Turyngia) Instytucja scalania
i wymiany gruntów w procesie inwestycji zapobiegających skutkom powodzi

Jerzy Kozłowski — Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przykładowy projekt scalenia realizujący potrzeby regulacji granic rzek
i melioracji gruntów rolnych

Mikołaj Smyk — Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
Pilotażowe rozwiązanie w zakresie przygotowania map zagrożenia
powodziowego na przykładzie rzeki Raby

Dr Jerzy Grela — Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Miejsce Małopolski w Programie Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły

Prof. dr hab. Elżbieta Nachlik — Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej,
Politechnika Krakowska, Rola małej retencji na terenach rolnych

Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski — Instytut Technologiczno—Przyrodniczy
Nowa strategia ochrony przed powodzią — nauczmy się żyć z powodzią

Dr Andrzej Dobrowolski — Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Problemy z powodzią gminy Stary Sącz i koncepcje ochrony

Marian Cycoń — Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz